Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett effektivt och bra sätt.

Jackon har en rad produkter för frostsäkring och anläggning av konstruktioner i grunden. Bland annat Jackofoam®XPS, isolerlåda och rörskålar. 

Produkterna upptar minimalt med fukt och behåller sin goda isolerförmåga och tryckhållfasthet.

Jackopor 150 kulvert med lokk2

VA/VVS

Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och bra sätt.

Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och bra sätt.

Draenplader EPS XPSred 01

Källarväggsskiva

Vid isolering utvändigt kommer källarväggen hålla sig varm och torr och den typiska källarlukten försvinner.

Vid isolering utvändigt kommer källarväggen hålla sig varm och torr och den typiska källarlukten försvinner.

XPS plate

Jackofoam®

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).

Jackodur plate

Jackodur®

Jackodur® är Jackons varumärke för extruderad polystyren (XPS) för tjocklekar över 120 mm.

Jackodur® är Jackons varumärke för extruderad polystyren (XPS) för tjocklekar över 120 mm.