Utnytter de miljøvennlige egenskapene

En stor del av Jackons produkter brukes innenfor bygg- og anleggsbransjen. Dette innebærer at våre produkter blir gravd ned, kledd inn eller støpt inn. Dermed kan de ikke komme på avveie og forurense miljøet – så fremt de blir håndtert riktig. På byggeplass anbefaler vi å sikre produktene slik at de ikke skades eller tas med vinden. Ved behov for kapping vil bruk av glødetråd eller varmekniv gi et renere snitt og hindre at materialet rives opp og spres i naturen. Avkapp sorteres i sekker som leveres til gjenvinning.

Les mer om vår returordning

EPS og XPS har ekstremt lav evne til å absorbere vann og kan ikke råtne. Materialet holder seg enestående godt over tid, og det avgir ingen skadelige stoffer til verken jord eller vann. Produktene har ekstremt lang holdbarhet og reduserer derved behovet for utskiftning – noe som ville vært sløsing med ressursene.

EPS og XPS har enestående isolerende egenskaper som gjør materialet til et førstevalg for mange anvendelser innen bygg og anlegg. Materialet reduserer CO2-utslippene med inntil 50%, noe som gjør at det mer enn utligner sitt lille karbonavtrykk og gir maksimalt utbytte av minimal ressursbruk.

Oppvarming og avkjøling av bygninger står for rundt halvparten av Europas samlede energiforbruk. Ettersom EPS er et meget effektivt varmeisolerende materiale, kan det også bidra vesentlig til at bruken av fossile brennstoff til disse formålene reduseres. Dette vil igjen føre til en reduksjon i utslippene av SO2 og SO3, som er vesentlige bidragsytere til sur nedbør.