Hos Jackon arbeider vi kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlige produkter. Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for miljø ISO 14001:2015 i tillegg til ledelsessystemet for kvalitet ISO 9001:2015.

Vi har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration) - et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt - for Jackopor® (EPS), Jackon Super EPS®, Jackoboard® og Jackofoam® (XPS). Alle våre produkter som er laget av og med ekspandert eller ekstrudert polystyren kan brukes i BREEAM NOR sertifiserte bygg ettersom produktene ikke inneholder miljøgifter som fremgår av A20 listen.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for emballasjen vi setter på markedet. Gjennom EU Ecolabel kan vi også dokumentere at produktene våre tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.