Eps plate

Jackon EPS

Jackon EPS benyttes der isolasjonen legges drenert. Jackon tilbyr to typer EPS; Jackopor® (hvit) og Jackon Super EPS (grå - som isolerer 20% bedre enn hvit).

Jackon EPS benyttes der isolasjonen legges drenert. Jackon tilbyr to typer EPS; Jackopor® (hvit) og Jackon Super EPS (grå - som isolerer 20% bedre enn hvit).

XPS plate

Jackon XPS

Jackon XPS benyttes som mark- og frostisolasjon og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flate tak. Jackon tilbyr fire typer XPS; Jackofoam®, Jackodur®, Jackon Super XPS pg Jackodur PLUS. De to sistnevnte har opp til 25% bedre isolasjonsevne.

Jackon XPS benyttes som mark- og frostisolasjon og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flate tak. Jackon tilbyr fire typer XPS; Jackofoam®, Jackodur®, Jackon Super XPS pg Jackodur PLUS. De to sistnevnte har opp til 25% bedre isolasjonsevne.

Th 350 standard blokk apen

Jackon Thermomur®

Jackon Thermomur® er et komplett og unikt byggesystem for grunnmur og vegger til bolighus, næringsbygg og garasjer. Jackon Thermomur® får lett andre byggesystem til å virke umoderne og lite energivennlige.

Jackon Thermomur® er et komplett og unikt byggesystem for grunnmur og vegger til bolighus, næringsbygg og garasjer. Jackon Thermomur® får lett andre byggesystem til å virke umoderne og lite energivennlige.

Dokumenter DETALJERT INFO
VK7P7792

Jackon Ringmur

Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn.

Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn.

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon Garasjelement sammensatt 100mm FRI

Jackon garasjeelement

Jackon garasjelement er et patentert system for ringmur til garasjer og boder.

Jackon garasjelement er et patentert system for ringmur til garasjer og boder.

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon Lattelement horn + rak

Jackon Siroc

Kantelementet som gir et godt grunnlag for videre bygging!

Kantelementet som gir et godt grunnlag for videre bygging!

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon Fundamentkasse front lilla

Jackon Fundamentkasse

Isolert fundamentforskaling

Isolert fundamentforskaling

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon Thermdren NY med duk

Thermodren®

Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendig isolering og drenering av kjellervegg. Gevinsten er en tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendig isolering og drenering av kjellervegg. Gevinsten er en tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Dokumenter DETALJERT INFO
Draenplade XPS fritWEB

Grunnmursplater

Ved å isolere utvendig, vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås.

Ved å isolere utvendig, vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås.

Dokumenter DETALJERT INFO
Vatromsplater3

Jackon Våtrom System

Jackon våtrom system består av fuktbestandige plater som underlag for fliser på innvendige vegger i våtrom. I systemet inngår festemateriell og andre tilhørende produkter.

Jackon våtrom system består av fuktbestandige plater som underlag for fliser på innvendige vegger i våtrom. I systemet inngår festemateriell og andre tilhørende produkter.

Jackon radonsperre Radon100 og Radon50

Jackon Radonsperre System

Heter nå Jackon Radon Solution, og er et forbedret system for radonsikring.

Heter nå Jackon Radon Solution, og er et forbedret system for radonsikring.

Vintermatte

PE-Produkter

Praktiske hverdagsløsere i PE

Praktiske hverdagsløsere i PE

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackopor 150 kulvert med lokk2

VA/VVS

Konstruksjoner i grunnen må sikres mot frost og telehiv på en sikker og rasjonell måte.

Konstruksjoner i grunnen må sikres mot frost og telehiv på en sikker og rasjonell måte.

Dokumenter DETALJERT INFO
Step floor heating fri lysnet

Jackon Step Floor Heating

Jackopor EPS trinnlydsplate for vannbåren varme.

Jackopor EPS trinnlydsplate for vannbåren varme.

Draenplade XPS CloseupFRIT

Jackon Takisolasjon

Jackon Takisolasjon er et bredt sortiment av isolasjonsløsninger til bruk på betongdekke og stålplatetak, og fungerer både til nybygg og renovering.

Jackon Takisolasjon er et bredt sortiment av isolasjonsløsninger til bruk på betongdekke og stålplatetak, og fungerer både til nybygg og renovering.

EPS kutter 9556

Skjæreverktøy EPS/XPS

Minimerer forsøpling og gir et bedre sluttresultat

Minimerer forsøpling og gir et bedre sluttresultat