Superalternativet til Jackopor®

Jackon Super EPS® er isolasjonsmateriale av ekspandert polystyren (EPS) tilsatt det strålereduserende materialet grafitt. Dermed reduseres varmeoverføringen og isoleringsevnen øker. Resultatet er en grå EPS med 20% bedre isolasjonsevne enn hvit EPS. Jackon Super EPS® er superalternativet til Jackopor® i konstruksjoner hvor man enten ønsker bedre isolering eller vil beholde den samme isoleringsevnen som før med 20% mindre materialbruk.

Jackon Super EPS® har lav vekt, er lett å arbeide med og kan håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackon Super EPS plate3

Jackon Super EPS® Plater

Isolasjonsplater med 20% bedre isolasjonsverdi

Isolasjonsplater med 20% bedre isolasjonsverdi

Jackon Super EPS plate2

Jackon Super EPS® Fasadeplate

Den foretrukne løsningen for etterisolering av betong- og murfasader.

Den foretrukne løsningen for etterisolering av betong- og murfasader.

Jackon Super EPS plate4

Jackon Super EPS® takplate

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak. Nå finnes samme plate med enda bedre isolasjonsegenskaper.

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak. Nå finnes samme plate med enda bedre isolasjonsegenskaper.