Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under veier, bygninger og mot støttemurer.

Blokker av Jackopor® EPS er et utmerket materiale for fyllinger på grunn med dårlig bæreevne, for eksempel ved oppbygging av veier, underlag for bygninger og oppfylling bak støttemurer. Jackopor® EPS forbedrer stabiliteten og kan bidra til å begrense setninger.

Blokkene leveres i flere kvaliteter og formater.