Kommer for lansering

 

RA600 snitt farge vegg 2021

Ringmur type RA600 med radonsperre plassert etter nye anbefalinger fra SINTEF

Jackon Ringmur type RA er et unikt, patentert ringmurselement utviklet etter nye anbefalinger fra SINTEF for plassering av radonsperre. Den nye anvisningen går ut på at radonsperren legges over det øverste isolasjonslaget, under betongen. Fram til nå har praksisen vært å legge radonsperren mellom isolasjonslagene.

Jackon Ringmur type RA har et spor i innervangen slik at radonsperren føres gjennom elementet og støpes inn i betongkjernen. Denne nyvinningen gjør montering av radonsperre raskt og enkelt.

 

 

 

 

Førpremiere: Jackon Ringmur RA