Jackon såleblokk benyttes ved store laster eller ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde.

RSB450 og saleblokk snitt farge vegg

Jackon såleblokk vist med ringmur type RSB450

Jackon Såleblokk benyttes ved dårlige grunnforhold eller høyere linjelast, der det kreves større fundamentbredde. Såleblokken kombineres sømløst med Jackon Ringmur eller Thermomur®.

Såleblokken er utviklet for å gi god isolasjon, større stabilitet og solid bæring av ringmur og såle. Såleblokken legges ut på avrettet grunn, og elementene låses raskt sammen med plastkiler. Radonduk kan legges flatt fra isolasjonen og over vangen på såleblokken før Ringmurselementet eller Jackon Thermomur® settes på plass. 

Nylig lanserte Jackon også et endestykke som festes med tilsvarende plastkiler for å blende elementene under støping. Såleblokken støpes samtidig som Thermomur® eller Ringmur, slik får man et trygt og holdbart fundament raskt og effektivt.

Jackon Såleblokk støpes i Jackopor® med trykkfasthet 200. Den finnes i to varianter: innvendig bredde 400 mm og 600 mm. Såleblokk med innvendig bredde på 600 mm har 50% bedre bærekapasitet og er velegnet for teglstein i kombinasjon med Jackon Ringmur og Thermomur.

Blokkene finnes som full-integrerte BIM-objekter. Les mer om våre BIM-objekter og last de ned.