Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak.

Flate tak er ekstra utsatt for fukt ettersom regnvann ikke renner av. Jackopor® takplater med fall sikrer en effektiv avrenning, gir et riktig og stabilt inneklima og reduserte energiutgifter. Jackopor® (EPS) har lav egenvekt, gode isolasjonsegenskaper, høy trykkfasthet og lavt fuktopptak.

Ettersom all varme stiger oppover er det viktig ikke å glemme den viktige takisolasjonen. Jackopor® (EPS) egner det derfor meget godt som isolasjonsmateriale til tak, både ved nybygg og renovering.

Jackon Takisolasjon i EPS leveres som fallplater med fall (1:40, 1:60 og 1:100), rennefallsplate med fall 1:100, takkile med fall 1:100 eller som plan isolasjon i form av rette plater i EPS, ofte i storformat. Se fullstendig oversikt her. [PDF, 1.6 MB]

 

Alternative produkter er Jackon Super EPS® takplate

Kompakttak Jackopor Stalplatetak crop

Kompakt tak med Jackopor på stålplatetak

Kompakt tak med Jackopor på stålplatetak
Kompakttak Jackopor Betongdekke crop

Kompakt tak med Jackopor på betongdekke

Kompakt tak med Jackopor på betongdekke
Duotak Betongdekke crop

Duotak med Jackofoam og Jackopor på betongdekke

Duotak med Jackofoam og Jackopor på betongdekke
Duotak Betongdekke crop

Duotak med Jackon Super XPS og Jackopor på betongdekke

Duotak med Jackon Super XPS og Jackopor på betongdekke

Galleri