Pelaspan Pac® er et støtabsorberende pakkemateriale som er laget av oppskummet polystyren.

Produktets selvlåsende S-form hindrer at varene forflytter seg i emballasjen under transport. Produktet tiltrekker seg ikke skadedyr under transport og lagring. Det kan resirkuleres eller brukes flere ganger. 
Pelaspan Pac® leveres også i antistatisk utførelse.
Vi leverer også opphengs- og tappeutstyr for Pelaspan Pac®.