Bygg

Vi er tilstede på 7 av "Gjør din bolig bedre"-messene rundt i landet. Vi stabler og demonstrerer byggesystemer og teknisk smarte løsninger for et bedre boligmiljø. Her finner du oss: Fredrikstad, Kristiansand, Hellerudsletta, Stavanger, Bergen, Ålesund, Oslo/Bærum. Les om konseptet her.

GRATIS INNGANGSBILLETT