Allment

Resultatfremgang for Jackon i 2014

Jackon-gruppen kan vise til en vekst i driftsresultatet på 94 %, og nådde en omsetning på 2, 1 milliarder NOK i 2014. Konsernsjef Stein Trygsland er tilfreds med utviklingen, og har tro på fortsatt vekst i 2015.

- Vi har også i år hatt en omsetningsvekst, men først og fremst en betydelig resultatfremgang. Dette skyldes blant annet en fremgang i de tyske enhetene etter ett litt svakt 2013, i tillegg til en fornuftig drift i den nordiske delen av virksomheten, sier Trygsland.

Vokser i Norden Jackon har det siste året fortsatt å vokse og teller i alt nå 15 fabrikker i Europa. I Juli 2015 kjøpte Jackon 90 prosent av aksjene i det finske selskapet Pohjoismainen Solumuovi Oy. Også i Norge satses det, og tidligere i år stod Kompetansesenteret i Fredrikstad ferdig.

- Vi vokser i Norden og har gjort oppkjøp Finland. Men mest spennende er kanskje Kompetansesenteret her i Fredrikstad som vi har bygget opp som en storsatsning. På den måten kommer vi enda nærmere de som faktisk skal benytte seg av produktene våre, sier Trygsland.

Gode utsikter for 2015

I Jackon mener man 2015 ser ut til å bli et godt år.

- Vi har lagt bak oss et første halvår som tegner bra for fortsatt resultatfremgang. Vi har en god finansiell stilling og har tro på en fortsatt positiv utvikling. Fokuset er på å fortsette i henhold til strategier både ved organisk vekst og oppkjøp, i tillegg til løpende forbedring av drift, sier Trygsland.

Les artikkelen i bygg.no her.