Allment

Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes slik at det får tilstrekkelig bæreevne uten at setninger og deformasjoner oppstår. Grunnmurens primæroppgave er å bære huset. Ved riktig konstruksjon, isolasjon og fuktsikring, kan arealet innenfor grunnmuren brukes som fullverdige boligrom, som for eksempel TV-stue, soverom eller utleiedel.

SJEKKLISTE FOR KJELLER

Kjeller og sokkel med Jackon ThermomurNår entreprenøren har gitt deg en tett og ferdig isolert moderne grunnmur og tørr kjeller, er de fleste muligheter åpne. Likevel er det noen ting du må huske på.

  1. DRENERING OG SIKRING MOT FUKT. Utvendig isolering av kjellervegger gir best sikkerhet mot fuktskader. En vegg av Thermomur er ferdig utvendig og innvendig isolert.

  2. VARMEISOLERING OG TETTHET. Gjeldende teknisk forskrift beskriver at U-verdi for vegg mot terreng skal være maks 0,18 W/(m2K). Thermomur gir en U-verdi på 0,17 W/(m2K) og overgår derfor dette kravet.

  3. LYSFORHOLD. Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Tenk derfor gjennom vinduenes areal og plassering og eventuell skjerming fra andre byggverk i området eller terrenget, samt rommets høyde og dybde.

  4. ROMHØYDE. Romhøyden skal være minst 2,40 m. Jackon Thermomur gir et trygt fundament til boligen din, men er også et fullverdig byggesystem for boliger i full etasjehøyde. 

  5. VENTILASJON. Rommene må ha tilfredsstillende ventilasjon. For eksempel balansert, mekanisk ventilasjon eller avtrekksventilasjon.

  6. RØMNINGSVEIER. Dersom kjelleren ikke har dør direkte til det fri, skal rommet (eller minst annenhvert rom) ha vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei. Vinduet skal ha bredde minst 0,6 m og høyde minst 0,5 m.

  7. TEKNISKE INSTALLASJONER. Åpent ildsted må ha egen røykkanal for å unngå røyknedslag. Vanligvis kan flere lukkede ildsteder være tilkoplet én røykkanal. Med teknisk godkjente brannbokser, er Jackon Thermomur godkjent for skjult elektrisk anlegg. Anlegget kan legges i spor som freses ut i Thermomurblokkene, og boksene kan skrus direkte i Thermomurens skrufester.

Referanse: Byggteknisk forskrift TEK17

 

En moderne grunnmur gir mange muligheter

Bygnation uten blurrValget er lett. Med Jackon Thermomur® får du en stabil, energieffektiv, nærmest vedlikeholdsfri konstruksjon med sunt innemiljø og lave fyringsutgifter.

Thermomur® er utviklet og produseres av Jackon i Norge. Derfor er byggesystemet skreddersydd vårt klima både når det kommer til isolasjon og holdbarhet. Thermomur® gir en tosidig isolert, lufttett konstruksjon som tilfredsstiller myndighetenes strenge energikrav til boliger gjennom teknisk forskrift.

Blokkene er enkle og raske å montere for fagmannen, og du er dermed sikret en smidig og forutsigbar byggeprosess - uansett vær. Resultatet er en robust konstruksjon og en kjeller med full boligstandard.

Snakk med entreprenøren din om moderne grunnmur, så kan du fokusere på på det hyggelige arbeidet med å planlegge hvordan du skal innrede denne delen av boligen din.

Jackon Thermomur er veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller.

 

 

 

 

 

Les mer om fordelene med Thermomur

Kontakt oss