Bygg

Jackon og XL-Bygg inviterte til våtromskurs ved Jackons Kompetansesenter i Fredrikstad og fikk god respons fra XL-Bygg sine utvalgte kunder og ansatte. 30 ivrige deltakere satt på skolebenken i 2 dager for å bli sertifiserte gjennom Byggmesterforbundets HVV Kurs for Fagarbeidere.

Sammen om kompetanseheving

Initiativtaker og kursarrangør Frank Lønseth er distriktssjef for Jackon i Østfold. Han ønsker å øke kunnskap om regelverk og krav, utførelse og produkter: - Vi på Jackon er opptatt av kvalitet, og vi vil bidra til kompetanseheving i bransjen. Etter å ha snakket med ulike aktører, har jeg oppfattet at mange er usikre på produkter og utførelse når det gjelder våtrom. De ønsker å lære mer.

- I XL-Bygg Knatterudfjellet planlegges høyt fokus på våtrom framover, derfor er vi glade for muligheten til å kurse ansatte og kunder, forteller Glenn Rino Olsen, salgssjef i XL-Bygg Knatterudfjellet. – Tilbudet har vist seg å være etterlengtet, for påmeldingslisten er smekk full. Vi kommer også til å kjøre oppfølgingskurs på våtromsprodukter i tiden som kommer.

- Jackon ønsker å ta ansvar for å lære opp kundene våre slik at de kan selge både produkter og kompetanse, sier Lønseth. – Det er viktig at ansatte i byggevarehusene har kunnskap om tekniske forskrifter for at deres kunder skal få nødvendig hjelp og være trygge.

Viktig kunnskapsutveksling

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er oppdatert etter TEK 17. Det legges vekt på å se alle faggruppers arbeider i sammenheng.

Vatromskurs Nils Jorgen Brodin Instruktor 01

Instruktør Nils Jørgen Brodin fra Byggmesterforbundet

Nils Jørgen Brodin er fagkonsulent i Byggmesterforbundet og kursets instruktør. Han setter pris på kombinasjonen av tømrere, murere, ingeniører og butikkansatte som er representert i Jackon Kompetansesenter. - På dette kurset får vi forskjellige innfallsvinkler og gode diskusjoner. Fordi deltakerne har ulik bakgrunn og erfaring blir kunnskapsutvekslingen av høy kvalitet.

Ivar Arne Grimstad, leder i Byggmesterforbundet region Østfold, er opptatt av å bygge fagmiljø. – Det er viktig å kjenne regelverket godt, men muligheten til å knytte kontakter er også en stor del av slike kurs. Da kan man utveksle kunnskap på et uformelt nivå – det er enkelt å ringe en venn hvis man er usikker. Slik sørger kurs som dette for å heve den totale kompetansen i regionen.

Valg av riktige produkter

Grimstad trekker også fram viktigheten av god produktkunnskap: - Det er greiest å velge produkter man vet fungerer, man skal være modig for å velge noe helt nytt. Kurs og opplæring, også med fokus på enkeltprodukter, er viktig for at fagfolkene skal ha kunnskap til å velge det som er best egnet til jobben som skal gjøres.

Vatromskurs Geir Johansen XL Bygg

XL-Bygg ønsker å være ledende på våtrom i tiden framover, forteller Geir Johansen fra XL-Bygg Knatterudfjellet

Geir Johansen fra XL-Bygg Knatterudfjellet på Borgenhaugen forteller at XL-Bygg er opptatt av at ansatte har god kunnskap innen ulike fagområder. - Vi er en faghandel, og vi som jobber med kunder må være faglig oppdatert. Det gjelder alle produktområder, enten det er tak, vindu, utemiljø eller våtrom. XL-Bygg ønsker å være ledende på våtrom i tiden framover, og dette kurset er viktig for å øke kunnskapen blant de ansatte og kunne bistå kundene bedre.

- Vi ønsker å øke kunnskapen om Jackon Våtrom System og hvordan badet bygges riktig, sier Frank Lønseth, som også ga kursdeltakerne en omvisning i Jackons 1500 m2 store kompetansesenter med fullskala modeller av alle Jackons produkter.

Vatromskurs Frank Lonseth Jackon 02

Jackon Våtrom System gir en økonomisk og teknisk korrekt løsning uten fukt, sier Frank Lønseth

 – I Jackon Våtrom System inngår to typer våtromsplater, forteller Lønseth. – Jackoboard Våtromsplate brukes mot varm vegg, mens den diffusjonstette Jackon Membrane Board brukes mot kald vegg. I systemet inngår festemateriell og andre tilhørende produkter, slik får man en økonomisk og teknisk korrekt løsning uten fukt – enkelt og greit.