Industri

Jackon kunne torsdag 24. mars feire åpning av en topp moderne fabrikk i Alta. Kunder, leverandører og samarbeidspartnere deltok på markeringen av den nye fabrikken som har fokus på moderne prosesser og et lavt miljøavtrykk.

- Det er gledelig å ønske velkommen til offisiell åpning av vår nye fabrikk i Alta. Prosjektet er et direkte resultat av en havbruksnæring som tilrettelegger for leverandørindustri, samt en sterk fiskerinæring i denne regionen, forteller Produksjonsdirektør for Jackons fiskekassefabrikker, Frank Ivar Isaksen. - Vi har bygd opp en moderne produksjon med svært lavt energiforbruk og prosesser som historisk har vært driftet med fossile energikilder er elektrifisert.

Jackon AltaNyetableringen på Skillemo industriområde noen kilometer sør for Alta produserer kasser i EPS (ekspandert polystyren) til fiskeri- og havbruksnæringen i regionen. Anlegget har vært i drift siden 20. desember 2021 og er Jackon-konsernets andre fabrikk i Finnmark. 8 årsverk er knyttet til aktiviteten i det 3200 kvadratmeter store anlegget. Miljø har vært et sentralt element gjennom hele prosjekteringen.

Alta moderne maskinparkFokus på miljøavtrykket

Gjestene fikk en grundig presentasjon av prosjektet og en guidet tur gjennom fabrikken. Den moderne maskinparken er oljefri og har et lavt energibehov. Dampproduksjon er ved elektrisk kraft, i motsetning til tradisjonelle løsninger som innebærer gass som energibærer. Anlegget er strategisk plassert i nærhet av de største leveringsvolumene, noe som reduserer transportetappen mellom fabrikk og slakteri. I tillegg har fabrikken tilrettelagt for utveksling av fjernvarme til nærliggende bedrifter for maksimal energiutnyttelse.

Fornøyd ordfører

Ordfører Monica Nielsen i Alta var til stede under åpningen, og er naturlig nok fornøyd med at Jackon deltar i næringsutviklingen i kommunen.

- Dette er en hyggelig dag. Jeg har fulgt med på utviklingen av Skillemo industriområde. Nå har vi fått på plass en flott, moderne fiskekassefabrikk og en bedrift som investerer i lokalmiljøet, sier ordføreren

Isaksen kan opplyse at de har hatt inne rundt 15 ulike aktører i byggeprosjektet, og mange av disse er lokale.

- Det har blitt et bra prosjekt. Vi måtte klare en svært kort byggetid og kom i mål på under 6 måneder. Vi traff bra på kostnadene og har klart alle leveranser på oppsatt tid siden oppstart. Leverandører og ansatte har gjort en fantastisk jobb. Det må vi si oss svært fornøyd med, tilføyer han.

De fremmotte pa rundtur i det nye anlegget i AltaKapasitet og leveringssikkerhet

Foruten det nye anlegget i Alta, har Jackon allerede 6 fiskekassefabrikker i Norge. Selskapets satsing i Finnmark startet med oppkjøpet av StyroNor i Tana i 2017.

- Med en havbruksnæring i vekst og solid fiskeindustri er regionen et viktig område for vår satsing på fiskekasser i EPS. Fabrikken i Alta skal sikre produkter for pakking av fersk sjømat til næringen i regionen og har nødvendig produksjonskapasitet for sesongsvingninger. Med fabrikk i Alta og Tana vil vi ha en svært god leveringssikkerhet, avslutter Isaksen.

Den nye fiskekassefabrikken i Alta kan dekke et behov for pakking av 500 tonn sjømat per dag og er klargjort for utvidelse av kapasitet.