Allment

Industrikonsernet Jackon Holding AS har gjennom sitt datterselskap Jackon Danmark A/S inngått en langsiktig avtale med det norske selskapet Hav Line Processing A/S om produksjon og leveranser av fiskekasser i EPS til Hav Lines anlegg i Hirtshals.

- Vi har i lang tid jobbet sammen med eierne av Hav Line Gruppen om en slik etablering, og er veldig glad for å være en del av den store satsingen som nå skjer på havnen i Hirtshals, sier Stein Trygsland, CEO i Jackon-gruppen.

Hav Line Processing A/S er eid av Hav Line Gruppen, og har under bygging en slaktebåt som skal hente laks på Vestlandet som så skal fraktes til Hirtshals for pakking og videre distribusjon. Jackons nye fabrikk bygges vegg i vegg med Hav Line Processings pakkeanlegg, og skal være klar til produksjon i annet halvår 2018 samtidig som slaktebåtkonseptet startes opp.

Store ambisjoner

Fabrikken, som kommer til å være høyt automatisert og som kommer til å benytte nyeste tilgjengelige produksjonsteknologi, vil utover å dekke Hav Lines behov for EPS fiskekasser også ha kapasitet til å betjene andre potensielle kunder lokalt.

- Under prosjekteringen av fabrikken har vi både lagt vekt på et mest mulig effektivt «grensesnitt» mot Hav Line, men også på å kunne være en effektiv og fleksibel leverandør til andre kunder, sier Trygsland.

De siste årene har Jackon styrket satsingen på fiskeemballasje, og konsernet produserer fiskeemballasje ved sine fabrikker i Fredrikstad, Stavanger, Sotra, Øksnes, Tana Bru (StyroNor) og fra annet halvår 2018 også i Hirtshals.

- Gjennom disse satsingene har vi styrket vår markedsandel i dette viktige segmentet, og ambisjonen er å styrke posisjonen ytterligere i de kommende år, avslutter Trygsland.