Allment

- Våre produkter er miljøvennlige såfremt de håndteres riktig, sier Marianne Mügge som stolt lanserer innsamling av brukt EPS for resirkulering ved Jackon Fredrikstad. - EPS er 100% resirkulerbart, og målet er at så mye som mulig skal tilbake i kretsløpet og fortsette sitt liv som miljøvennlige, energisparende isolasjonsprodukter.

Selv om EPS har stort volum, består produktet av 98% luft. I en stor EPS-blokk er det altså kun 2% av volumet som er plast, og 100% av denne plasten er resirkulerbar, forteller Marianne Mügge, marketing manager i Jackon. Kapp, svinn og avfall kan resirkuleres til nytt råstoff og nye produkter.

- Med returcontainere for EPS ved våre fabrikker, vil det være både enkelt og kostnadsfritt for næringsliv og privatpersoner å levere dette verdifulle materialet til resirkulering.

Åpent for alle

- Våre egne kunder her i distriktet henter gjerne varer med egen bil. I stedet for å komme med tom bil, kan de nå fylle bilen med avkapp fra byggeplass og kvitte seg med det her på en kostnadsfri og forsvarlig måte før de tar med nye varer tilbake og fortsetter arbeidet. Slik taper de ikke tid, og bilen ville kjørt den samme turen uansett, så antallet lastebiler på veien vil ikke øke.

Jackons returordning omfatter imidlertid ikke kun byggebransjen. Både lokalt næringsliv og privatpersoner er velkommen til å benytte seg av tilbudet.

- Et eksempel på lokalt næringsliv med EPS-avfall er varehusene som selger møbler eller elektriske artikler. Nå har de mulighet til å bidra til kretsløpet og sikre at emballasjen de kvitter seg med omskapes til nye produkter – på en enkel og kostnadsfri måte.

For å sikre at kun riktig avfall havner i containeren er den bemannet og åpen for private 2 ettermiddager i uken. Næringsavfall, som f.eks. avkapp fra byggeplass, kan leveres etter dropin-prinsippet i Jackons åpningstider, og det koster ingenting.

- Målet er at så mye ren EPS som mulig skal gå rett tilbake i vår produksjon.

Innlevering av brukt EPS til Synnove hos JackonStor vilje i bransjen

Jackons prosjekt med returcontainere for EPS er i oppstartsfasen, første returpunkt i drift er strategisk plassert ved selskapets hovedkontor og største fabrikk i Fredrikstad. Mügge håper imidlertid på suksess og rask oppskalering.

- Vårt inntrykk er at det er stor vilje i bransjen, men at informasjonen og kunnskapen kunne vært bedre. EPS har en rekke egenskaper som er positive for miljøet, men feil håndtering kan føre til plastforurensning. Jackon er en stor produsent av EPS og XPS. Vi har 7 fabrikker i Norge, 14 totalt i Skandinavia. Får vi fungerende returpunkter for brukt EPS ved alle fabrikkene vil det gjøre en betydelig forskjell – også i europeisk målestokk.

Internasjonalt samarbeid

Jackon har den norske EPS-foreningen i ryggen, og er del av et større europeisk samarbeid. Bransjen har inngått en felles forpliktelse til å øke gjenvinningsgraden av EPS. Jackon har også over lengre tid jobbet med tiltak ved sine mange fabrikker og i egne rutiner, bl.a. som del av prosjektet Operation Clean Sweep. Jackon styrker ytterligere sin satsing på bærekraft med å ansette en bærekraftansvarlig som får det overordnede ansvaret for å bidra til at klima- og miljømålene nås.

Hvordan gjør du det? Les mer om returordningen her