Bygg

Energibesparing, innovasjon og gjenvinning

Fokus på klima og behov for bærekraftige løsninger vil prege Jackons stand C02-08 på årets Bygg Reis Deg. Hovedvekten ligger på byggesystemer for energi- og ressursbesparing, som for eksempel byggesystemet Thermomur, grunnmursplaten Thermodren og ulike fundamentløsninger. Jackon følger selvsagt opp en god tradisjon og tilbyr demo av Thermomur på standen gjennom hele dagen. Denne gang bygges et lite hus der også kompletterende produkter og nyheter til Thermomur vises i praksis.

Hent din gratis inngangsbillett til messa her

- På stand presenterer et helt nytt og patentert ringmurselement, sier Trond Johannessen, salgssjef Bygg Norge. - Ringmurslementet er utviklet etter nye anbefalinger fra Sintef for plassering av radonsperre. Anbefalingen sier at radonsperren skal legges over øverste isolasjonslag, under betongen. Elementet har en utforming som forenkler monteringen av radonsperren.

Jackon har også et eget område med konkrete tips og råd for enklere å sortere, samle inn og gjenvinne EPS. Hensikten er å øke bevisstheten rundt håndtering av EPS og fjerne hindringene for resirkulering.

Les mer om innsamling av brukt EPS

- Bygg Reis Deg vil i tillegg fungere som en svært etterlengtet og viktig møtearena etter lang tid med lite faglige og sosiale samlinger, vi gleder oss veldig, forteller Johannessen.

Inviterer til foredrag om forskningsprosjektet «Thermomur: Brannsikkert og bærekraftig»

IMG 2218

Forskningsteamet presenterer hovedpunkter fra det spennende forskningsprosjektet under årets Bygg Reis Deg

I 2019 ble Jackon tildelt midler av Forskningsrådet for forskning på brannegenskapene til Thermomur byggesystem. Målet er å finne brannsikre og bærekraftige løsninger for bruk av Thermomur i bygninger i brannklasse 2 med inntil 4 etasjer over terreng. Aldri tidligere har det vært forsket på brannsikker bruk av brennbar isolasjon i samme omfang. På RISE Fire Research gjennomføres fullskala branntester med flere typer pussystem, utvendig og innvendig kledning.

- Gode resultater fra brannprøvingene vil bidra til at Thermomur kan benyttes til større bygninger enn tidligere tillatt, så lenge brannsikkerheten dokumenteres å være like godt ivaretatt som ved bruk av alternative materialer, forteller Johannessen

Samarbeidspartnere er SINTEF, Norgeshus og Solid Entreprenør. Prosjektet vil løpe videre i 2023. Foreløpige resultater presenteres for første gang under Bygg Reis Deg, både på stand og foredrag på seminarscene 2 i Hall A fredag 22. oktober kl 13.

- Hent din billett og kom innom stand C02-08 og snakk med Jackons flinke fagfolk! Våre selgere og våre ingeniører fra teknisk avdeling står klare til å informere og svare på spørsmål om vårt brede produktsortiment, avslutter Johannessen.  

 

Jackon pa Bygg Reis Deg 2019 1