Bygg

Med utviklingen av BIM-objekter for det markedsledende byggesystemet Thermomur, Jackon Våtrom System, Ringmur og Siroc viser Jackon en framoverlent satsning på den digitale byggeplassen. - Nytenkning og innovasjon ligger i Jackons kultur, sier utviklingssjef Eivind Olsen. - Det er en selvfølge at vi skal være aktive deltakere i digitaliseringen av byggebransjen.

- BIM-objekter for Thermomur og Jackon Våtrom System var et naturlig sted å begynne, videre har vi laget objekter for Ringmur og Siroc. Det stopper ikke der, fortsetter Olsen. - I samarbeid med Bimbear vil vi utvikle BIM-objekter for flere av våre byggesystemer framover.

Sikrer høy kvalitet

 

BIM-objekter (bygningsinformasjonsmodeller) er viktige i prosjekteringsfasen, ikke først og fremst på grunn av den grafiske framstillingen av bygninger, men på grunn av informasjonen som ligger i objektene. Denne dokumentasjonen sikrer høy kvalitet og riktige materialvalg for å møte de formelle kravene til det enkelte byggeprosjekt. Ved å bruke objektene får man korrekt energi- og styrkeberegning samt riktig brannklasse i veggene. All FDV- dokumentasjon er garantert oppdatert og dessuten tilgjengelig til en hver tid via NOBB.

- BIM-objekter sikrer bedre kommunikasjon, færre feil, riktigere ressursbruk og reduserte kostnader, sier Olsen. – Det er et viktig verktøy for effektivisering gjennom økt digital samhandling mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen. 

Utnytter mulighetene

Seniorrådgiver Byggteknikk i Jackon, Jostein Häckert, er opptatt av at det brede sortimentet i f.eks. Thermomur skal brukes riktig. - Ved å utnytte det brede spekteret av blokker i Thermomur-sortimentet vil man prosjektere bedre, mer arealeffektivt, mer miljøvennlig - og dessuten billigere.

- Vi har utviklet BIM-objekter for Thermomur med ulike typer overflatebehandling som gips, puss eller kledning, forteller Häckert. Slik blir det tydeligere for det beskrivende ledd hvilke muligheter byggesystemet Thermomur har å by på. Objektene gir effektivitet, oversikt og nøyaktighet samtidig som feilmarginen minimeres. For å forenkle arbeidet ytterligere har dessuten BIM-objektene direkte link til NOBB og informasjonen som ligger der.  

Thermomur BIM-bibliotek, Jackon våtrom BIM-bibliotek, Ringmur BIM-bibliotek og Siroc BIM-bibliotek kan fritt lastes ned fra bimbear.com