Bygg

Med Jackon Våtrom System tilbyr Jackon et komplett, fuktsikkert system for oppbygging av våtrom som svarer til våtromsnormens strenge krav.

Våtrom skal utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjonen forårsaket av vannlekkasje, kondens eller vanndamp. I våtromsnormen stilles strenge krav til materialenes egenskaper, blant annet til fuktopptak og diffusjon.  

Jackon Membrane Board og Utviklingssjef Eivind Olsen i Fredrikstad- Jackon er en av Europas største produsenter av våtromsplater. I tillegg til Jackoboard Våtromsplate, som brukes mot varm vegg, har vi utviklet Jackon Membrane Board som er en diffusjonstett plate til bruk mot kalde vegger. Med Jackon Våtrom System tilbyr vi markedet en komplett løsning som tilfredsstiller kravene i våtrommets forskjellige soner, forteller utviklingssjef Eivind Olsen. 

Varme og kalde vegger

Et våtrom er delt inn i våtsone og tørrsone. Disse sonene krever forskjellig utførelse i form av membran og fuktsikring. I tillegg beskriver våtromsnormen forskjellen på varme og kalde vegger. 

Jackoboard Våtromsplate brukes mot ”varme” vegger. Dette er vegger som ikke har krav til diffusjonstetthet, f.eks. vegg som grenser mot stue. Kalde vegger, for eksempel yttervegger, krever en vanndampmotstand på sd>=10 meter (diffusjonstett), noe som kan oppnås ved å smøre membran på veggen. Det kan imidlertid oppstå problemer dersom man ikke smører tilstrekkelig mengde membran på overflatene eller er uheldig og overser et lite område.  

Innebygd vanndampmotstand

Jackoboard- En sikrere metode er å benytte et produkt med innebygd vanndampmotstand, forteller Olsen. Derfor har vi utviklet Jackon Membrane Board - en diffusjonstett veggplate - som et trygt, enkelt og raskt alternativ. Jackon Membrane Board er et supplement til Jackoboard Våtromsplate ettersom de har forskjellige bruksområder.  

 

 

 

Jackon membrane board2Jackoboard Våtromsplate og Jackon Membrane Board har begge en kjerne av Jackofoam® (XPS). Jackoboard Våtromsplate er belagt med glassfiberarmert puss på begge sider, mens membranplaten er belagt med et diffusjonstett ytre lag. Fordi Jackon Membrane Board krever membranarbeid kun i plateskjøter og skruehull, blir jobben enklere og raskere for den utførende og tryggere for byggherren.

Komplett system 

I tillegg til våtromsplaten og membranplaten, tilbyr Jackon et bredt sortiment av tilbehør til sitt våtromsystem, deriblant mansjetter, membrandetaljer og festemateriell. I platesortimentet inngår også bøyelige kreativplater og vinkler for innkledning av rør og tekniske føringer.

Jackon Våtrom System innehar SINTEF Teknisk Godkjenning som komplett system (TG 2283) og er godkjent av Fagrådet for Våtrom.

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos Sintef Byggforsk beskriver i artikkelen ”Komponenter i våtrom må passe sammen” (www.sintef.no, 18.3.2016) viktigheten av at de ulike materialene i utførelsen av våtrom må fungere sammen for å oppnå påkrevd tetthet.  

- SINTEF Byggforsk har lang erfaring med å teste ulike komponenter for våtrom. I flere tilfeller har det oppstått lekkasjer som følge av at komponentene i tettesystemet ikke passer sammen, selv om alle komponentene er dokumentert hver for seg, skriver Fiskum.

Fiskum fortsetter med å forklare at våtromssystemer med SINTEF Teknisk Godkjenning alltid testes som en helhet, slik at man er sikker på at komponentene i systemet passer sammen og gir god tetthet.

- Dette betyr at Jackon har lansert et komplett system for oppbygging av våtrom som gir en teknisk korrekt løsning uten fukt – enkelt og greit, avslutter utviklingssjef Olsen.

 http://www.youtube.com/watch?v=1BGN8BGP4J0