Bygg

Jackopor Plank er skrufaste lengder i ekstra hard EPS som tåler støpetrykk. I praksis betyr dette at man forhindrer kuldebroer og får stor fleksibilitet ved innfesting av dør og vindu i Thermomur. Med høy uttrekkskapasitet og imponerende trykkstyrke kan Jackopor Plank i flere sammenhenger erstatte 36x148mm trevirke.

Jackopor Plank 350 i vindusapninger
- Skrufast EPS som erstatning for trevirke i dør og vindusåpninger gjør byggeprosessen effektiv og bygget enda tettere og bedre isolert.

Espen Jensen, daglig leder i Tømrergutta AS, ble oppmerksom på Jackopor Plank da Jackon lanserte nyheten på Bygg Reis Deg. Nå tester han den i praksis under oppføring av en enebolig med utleiedel på Hvaler.

Espen Jensen JP Plank03- Jackopor Plank gir oss mulighet til å plassere vinduet lengre ut i åpningen, og det er naturligvis en stor fordel at vi unngår kuldebroer, sier han. – I tillegg er den grei å håndtere fordi den er så lett i vekt sammenlignet med trevirke.

4 typer Jackopor Plank

Jackopor Plank leveres i 4 ulike typer: 150 mm bredde kan brukes som erstatning for 36 x 148 mm trevirke og til alle Thermomur-serier med 150 mm betongkjerne. De 3 andre typene er spesielt tilpasset Thermomur 350, 350 HD og 450 med utforming som passer både betongkjernen og Thermomurblokkenes totalbredde.

Tømrergutta benytter Thermomur 350 og Jackopor Plank 350 i yttervegger, og Thermomur 250x med Jackopor Plank 150 i åpning til innerdører. Espen har allerede forslag til videreutvikling av produktet:

- Jeg skulle gjerne hatt en Jackopor Plank med 250 mm bredde også. Da hadde innfesting av dører blitt like enkelt i Thermomur 250x som i Thermomur 350!

Jackopor Plank som svill

Utviklingssjef Eivind Olsen viser Jackopor Plank som svillEspen er opptatt av tette bygg med optimal isolasjon, og ser også potensialet i å bruke Jackopor Plank som bunnsvill. Trykktesting hos Sintef viser at produktet tåler minimum 25 kN/m som svill på Jackon Ringmur. Med betong under hele svillens bredde viser Sintefs tester at Jackopor Plank tåler hele 33 kN/m, dermed kan Eivind Olsen, leder for produktutvikling i Jackon, nå også anbefale Jackopor Plank som nederste del av dobbel bunnsvill.

- Fra før vet vi at den høye densiteten på 130 kg/m3 gir en uttrekkskapasitet på over 100 kg. At Sintef nå har trykktestet Jackopor Plank med så gode resultater gjør at vi ser stadig flere mulige bruksområder for nyvinningen. Jackopor Plank med sine fremragende egenskaper representerer et stort fremskritt innen energisparing gjennom optimal isolering av bygg.

 

 

Jackopor plank som nedre svillOlsen beskriver hvordan kuldebroene reduseres ytterligere ved bruk av Jackopor Plank som nederste del av dobbel bunnsvill. Han trekker dessuten fram at man ved å begrense organisk materiale reduserer faren for fukt og råte i konstruksjonen.

- Vi har nok bare sett en brøkdel av bruksområdene til Jackopor Plank enda. Vi er spente på hvordan den profesjonelle brukeren – som Espen hos Tømrergutta - vil benytte seg av de unike egenskapene i praksis!