Allment

Jackon-gruppen nådde en omsetning på 3,2 milliarder NOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 353 mill. NOK i 2020, noe som er vesentlig høyere enn i 2019 (228 mill. NOK). Omsetningsveksten ble på 6% i forhold til 2019, og skyldes i hovedsak høy aktivitet markedet.

-    Jeg er fornøyd med resultatet for Jackon Group, sier fungerende konsernsjef og CFO Hege Buer. Tallene representerer en solid fremgang i et år preget av mye usikkerhet og løpende tilpasninger knyttet til pandemien. Høy etterspørsel fra markedet kombinert med en sunn portefølje med produkter til bygg og anlegg, fiskeemballasje og komponenter til den tekniske industrien er noe av det som er avgjørende for det gode resultatet.

Hege Buer fri cropAktivitetsnivået i alle konsernets virksomhetsområder har vært høy. Alle Jackons divisjoner i Europa innen bransjene bygg, fiskeemballasje og industri har hatt omsetningsvekst og resultatvekst sammenliknet med forrige år.

-    Starten på 2021 har alt i alt vært bra. Til tross for en svært utfordrende situasjon med både råvaremangel og lange leveringstider, ligger omsetningen så langt i år godt over fjorårets nivå, forteller Buer. Vi er naturlig nok spente på utviklingen fremover, vi må nok forvente vanskeligere markeder «post Corona». Heldigvis har vi i Jackon en solid finansiell stilling, så vi er uansett godt rustet til å møte eventuelle utfordringer i tiden som kommer, tilføyer hun.

Investerer i vekst og fremgang

For å styrke fremtidig konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, har konsernet de siste årene gjennomført flere store investeringer. Blant annet en ny produksjonslinje for XPS i Fredrikstad, ny fabrikk for EPS i Skøvde i Sverige og det er planlagt flere store aktiviteter ved fabrikkene i Finland og Tyskland framover. Konsernet er i skrivende stund i gang med å bygge en ny fiskekassefabrikk i Alta. Det investeres også løpende i utstyr til utvikling av nye, bærekraftige produkter, og tiltak som reduserer miljøavtrykket ved alle konsernets operasjoner. Den 16. juni fikk konsernet tidenes første eksterne styreleder, og denne høsten rekrutteres ny konsernsjef.

-    Vi tenker alltid langsiktig i Jackon, og investeringene nevnt ovenfor er med på å befeste og styrke omsetning og inntjening i årene som kommer. Vi ser absolutt positivt på fortsettelsen, avslutter Buer.