Allment

Jackon ansetter Rune Eliassen i nyopprettet stilling som Group Product Manager. Eliassen skal arbeide tett med konsernets produktledelse om videreforedling og utvikling av nye produkter innen segmentet «grunn- og veggsystemer» til det Europeiske markedet.

Eliassen er utdannet Sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk og bygg. Han har bak seg lang erfaring fra byggenæringen, blant annet i Saint-Gobain Byggevarer hvor han har arbeidet med innovasjon- og utviklingsprosjekter med Europa som nedslagsfelt. Siden 2015 har han hatt stillingen som Salgs- og Markedsdirektør for Leca. Eliassen innehar i tillegg verv i bransjeorganisasjonene BUG (Bygg uten Grenser) og Norsk Murforum.

-       Jeg gleder meg til å bli en del av Jackon. Jeg har stor respekt for posisjonen selskapet har opparbeidet seg. Jackon er et solid, norsk selskap som tenker innovativt og offensivt. Det blir spennende å videreutvikle både produkter og nye markeder i Europa. Jeg har jobbet mye internasjonalt og trives godt med ulike utfordringer, sier Rune Eliassen.

Jackon legger særlig vekt på innovasjon, og arbeider målrettet for å forbedre dagens løsninger og skape nye produkter. Smarte isolasjonsløsninger og byggesystemer skal redusere behovet for oppvarming uten å gå på bekostning av plassutnyttelse og økonomi, og er ikke minst en viktig bidragsyter for et bedre klima.

-       Jackon er i vekst, og det er mye spennende i vente. Et viktig fokus for oss er energieffektivitet. Dette er viktig i hele konsernet, og derfor er det nødvendig å ha en Group Product Manager som dekker markedene våre i hele Europa – spesielt områder hvor vi har mye uforløst potensial, sier Jan-Erik Engebretsen, Salgsdirektør i Jackon Skandinavia.