Allment

Jackon-gruppen nådde en omsetning på ca. 3 milliarder NOK, en vekst på 23% i forhold til 2016, og et driftsresultat på 202 mill. NOK, omtrent på fjorårets nivå. En svekket NOK ga et bokført valutatap slik at resultat før skatt ble på 144 MNOK mot 206 MNOK i 2016. Konsernsjef Stein Trygsland er tilfreds med resultatet, men forventer svakere resultater i 2018.

Stein Trygsland foran Jackon anlegg- Etter tre år med vekst og resultatfremgang fortsatte veksten også i 2017, men resultatet stagnerte som følge av tidvis høye og varierende råvarekostnader gjennom året. Sett i historisk perspektiv var imidlertid det operative driftsresultatet (EBITDA) det høyeste i konsernets historie og vi er finansielt meget godt rustet for fremtiden, sier Trygsland.

- Starten på 2018 har vært krevende, med avdempet vekst og pressede marginer som følge av høye råvarepriser og sterk konkurranse i flere av våre markeder. En lang og kald vinter i Norden bidro også til lavere aktivitetsnivå innenfor byggesektoren i 1. halvår. Selv om vi har tro på fornuftige resultater i 2. halvår, så er det realistisk å forvente et svakere resultat for 2018 enn hva vi har oppnådd de siste par årene, sier Trygsland.

Investerer i videre vekst og fremgang

Jackon gjennomfører i disse dager en rekke større investeringer for å styrke produktivitet og konkurranseevne ytterligere. En 100 MNOK investering i ny ekstruderingslinje for XPS i Fredrikstad vil være klar for produksjon ved inngangen til 2019. I tillegg fortsetter Jackon å investere i økt markedsvekst på flere områder. 2017 ble i så måte et aktivt år med oppkjøp av ThermiSol i Finland (byggisolasjon), StyroNor i Finnmark (fiskekasser) samt oppkjøp og styrking av salgsselskap i UK (Jackon UK Ltd.).

- Det ligger i Jackons kultur å tenke både forbedringer og videre vekst, 2018 er ikke noe unntak. I løpet av høsten vil vår nye fiskekassefabrikk i Hirtshals være klar for produksjon, et meget interessant prosjekt der hovedkunden er det norskbaserte selskapet Havline som har utviklet et slaktebåtkonsept hvor laksen tas opp og slaktes om bord på Vestlandet og fraktes direkte til Hirtshals for pakking og videre distribusjon ut i Europa, sier Trygsland.