Allment

I Norge har våre produkter lenge vært kjent under navnet Jackon. Fra og med i dag går våre isolasjonsprodukter til bygg- og anleggsbransjen under navnet «BEWI Insulation Scandinavia» og er dermed fullt integrert i BEWI konsernet. For våre kunder og samarbeidspartnere vil sammenslåingen mellom BEWI og Jackon gi en rekke fordeler. Som en samlet enhet kan vi tilby en utvidet og mer bærekraftig produktportefølje og et sterkt produksjons- og distribusjonsnettverk som bidrar til å redusere vårt CO2 avtrykk. Interne synergier og kunnskapsdeling på tvers av konsernet styrker våre allerede dyktige medarbeidere til å yte optimal service.

Torben Sorensen Managing Director BEWI Insulation Scandinavia

Torben Nielsen, Administrerende Direktør i BEWI Insulation Scandinavia

- Jackon har nå blitt en del av BEWI, noe som helt klart styrker den samlede profilen. Vi gleder oss til å møte kundene som et felles selskap og sammen skape verdier gjennom hele leverandørkjeden. Vi vil selvsagt holde alle våre samarbeidspartnere løpende informert gjennom integrasjonsprosessen, sier Torben Nielsen, administrerende direktør i BEWI Insulation Scandinavia.

Sammen kan vi mer

Jackon gruppen har frem til nå vært et familieeid industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Konsernet leverer råvarer, byggesystemer, samt andre isolasjons- og emballasjeløsninger av EPS, XPS, EPP og EPE til byggebransjen og annen industri. Jackons mest kjente varemerker er Jackopor, Jackofoam, Thermomur, Siroc, Thermodren, Jackoboard og Jackon Super EPS.

BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger notert på Oslo Børs. Selskapets satsing på bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter, til resirkulering av brukte produkter.

Til sammen har BEWI og Jackon rundt 70 fabrikker, i tillegg til 12 anlegg gjennom delt eierskap og opererer i dag i 13 europeiske land. Selskapet har omtrent 3400 dedikerte medarbeidere.

Map small dots2Våre forretningsområder:

BEWI group er delt i fem forretningsområder:

  • RAW (Råvareproduksjon)
  • Insulation (isolasjons- og byggeprodukter til byggenæringen)
  • Packaging & Components (Emballasjeløsninger & komponenter)
  • Automotive (produkter til bilindustrien) 
  • Circular (bærekraft og resirkulering)

 

Innenfor hvert forretningsområde har vi en sterk lokal tilstedeværelse og imøtekommer kundenes behov.

Vår visjon og misjon

  • Protecting people and goods for a better everyday. Vår visjon er vår grunn til å være. Det betyr å ta ansvar og tilpasse vår virksomhet til morgendagens forventninger.
  • To create value by offering sustainable packaging, components and insulation solutions in innovative and efficient ways. Bærekraft er vår strategiske driver. Ved å kombinere teknologi og innovasjon med produksjon- og driftskunnskap skal vi utvikle nye bærekraftige løsninger.

 

Våre fire kjerneverdier

Responsible, proud, stable, care for quality. Våre kjerneverdier former selskapet vårt, hvordan vi tenker, utvikler oss og produserer.

Våre strategiske prioriteringer

  • Innovasjon i søken etter mer bærekraftige materialer, produkter, løsninger og produksjonsprosesser.
  • En sirkulær økonomi, med mål om å være den mest bærekraftige leverandøren av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Ved å styre hele verdikjeden kan vi lukke den sirkulære loopen og lede endringen mot en sirkulær økonomi.
  • Lønnsom vekst gjennom organiske initiativer og M&A-muligheter.

 

 Les mer om BEWI her