Allment

En nyetablering av fabrikk på Sotra skaper behov for Produksjonsmedarbeidere. Velkommen til en spennende arbeidsplass hos en bedrift som har lang erfaring med produksjon i polystyren, og som har høy grad av innovativitet og utvikling. Vi har gode systemer for opplæring og kompetanseutvikling, og våre fabrikker kjennetegnes av en stabil arbeidsstokk med gode kunnskaper og stolthet i sin arbeidsutførelse.