Vi har gjennom flere år bygget opp et gjennomarbeidet system for kvalitetssikring. Dette stiller krav til hele virksomheten fra produksjon til anvendelse av produktene, og gjør at vi er tilpasset markedets krav.

Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet ISO 9001:2015 og ledelsessystemet for miljø ISO 14001:2015.

Vi kan nå dokumentere en ensartet kvalitet i all ledd, fra produktutvikling, ordrehåndtering, produksjon og levering. Dette gjelder alle arbeidsprosesser i alle våre Nordiske fabrikker og alle våre produkter; fra isolasjonsplater, byggesystemer, emballasje og industriprodukter. Dette gir deg som kunde sikkerhet for levering av rett produkt til rett tid og rett kvalitet.

Gjennom Tekniske Godkjenninger kan vi dokumentere at våre produkter har de egenskapene som kreves for at byggverket som produktene anvendes i kan oppfylle grunnleggende krav i byggteknisk forskrift (TEK).

Våre produkter er også CE-merket (produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres) enten gjennom en harmonisert standard (Declaration of Performance, også kalt Ytelseserklæring) eller en Europeisk teknisk bedømmelse (ETA).

Dokumentene finnes tilgjengelig i samband med de aktuelle produktene på vår hjemmeside.