Allment

Til vår nye fabrikk i for produksjon av emballasje til fiskeri og havbruksnæringen søker vi en dyktig og engasjert driftsleder. Fabrikken etableres i Alta og har forventet oppstart i november 2021.

Driftssjefen vil jobbe i et lederteam for å etablere den lokale driftsorganisasjonen og vil være den lokale leder i bygg og driftsfase.

Les hele stillingsbeskrivelsen her