Jackon - Lette løsninger for et bedre klima!

Jackofoam® (XPS) og Jackopor® (EPS) – er miljøvennlig isolasjon. Økt bruk av isolasjon er både lønnsomt og bra for klima. Ved bruk av Jackofoam® og Jackopor® som byggisolasjon sparer man mye energi, og reduserer dermed utslipp av klimagasser. Godt for miljøet og lommeboken! Hver kilo olje som foredles til Jackofoam® eller Jackopor® gir i gjennomsnitt en besparelse på 200 kilo olje i redusert energibehov beregnet i en tidsperiode over 50 år. Både Jackofoam® og Jackopor® kan gjenvinnes, hvilket gjør at man unngår avfallsproblemer. Ved produksjon av Jackofoam® og Jackopor® gjenvinnes alt spill og vrak fra produksjonen.

Jackofoam® var verdens første kommersielt tilgjenglige isolasjonsplate av ekstrudert polystyren, med en stor andel resirkulert materiale, ofte kalt "miljøplaten". Jackofoam® og Jackopor® er organiske produkter og dermed brennbare. Forbrenningsproduktene består av vanndamp, sot og karbondioksid (CO2). Ved ufullstendig forbrenning dannes det også karbonmonoksid (CO). Tester viser at det utvikles mindre mengder giftige gasser ved forbrenning av polystyren enn ved forbrenning av trebaserte produkter.

Jackon arbeider kontinuerlig med å finne mer miljøvennlige produkter. Ved produksjon av Jackofoam® har vi erstattet og redusert drivgasser som påvirker den globale drivhuseffekten (måles i GWP) med stoffer som har lav eller null GWP- verdi. Jackopor® produseres helt uten skadelige drivgasser. Det brukes heller ikke skadelige flammehemmere (HBCD) eller ozon- nedbrytende stoffer i Jackons produkter.

Vi har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration) - et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt - for Jackpor® og Jackofoam®

Alle våre produkter som er laget av og med ekspandert eller ekstrudert polystyren kan brukes i BREEAM NOR sertifiserte bygg ettersom produktene ikke inneholder miljøgifter som fremgår av A20 listen.