Skal du bygge selv? Bygge for andre? Sitter du med tegninger? Venter kunden din på materialliste? Her kan du enkelt finne ut hvilke mengder som behøves til byggeprosjektet.

I menyen til venstre finner du to ulike beregningsprogrammer:

  1. Energiberegning: Kalkulerer gulvets oppnådde U-verdi gitt areal, isolasjonstykkelse og type grunn
  2. Mengdeberegning: Kalkulerer fullstendig materialliste til ditt prosjekt. Du kan laste ned skjemaet som en PDF eller skrive den ut og ta den med til din forhandler for pris og leveringstid. 

Før du starter beregning, sørg for å ha all nødvendig informasjon tilgjengelig. Sjekkliste for beregning er en nyttig oversikt som hjelper deg gjennom nettopp dette.

Som direkte kunde kan du be om og laste ned en tilbudsfil for hurtig prising via support-no.insulation@bewi.com