Jackon Siroc® består av ulike typer kantelementer for gulv på grunn. Elementene gir en trygg, isolerende og pen sokkel til bygningen. Siroc® er ensbetydende med kvalitet, og er et arbeidsbesparende, energivennlig og kostnadseffektivt byggesystem.

Vi blir stadig mer miljøbevisste, og i et marked der energiprisene øker, settes det et større fokus på hvordan vi bruker energien. Siroc ® bidrar til et behagelig inneklima og redusert energibruk.

Siroc® benyttes i hovedsak til fundamentering og tilleggsisolering for boliger, fritidsboliger, industri og driftsbygninger. Elementene monteres på et komprimert og avrettet gruslag. Gulvisolasjon og armering legges ut, og elementene fungerer som utvendig forskaling ved støp av dekket.

Jackon har nylig gitt Siroc®-elementene en oppgradering som reduserer vekten med 30%. På utsiden av den isolerende Jackopor®-kjernen er elementene nå belagt med en utvendig fibersementplate som erstatter den tidligere fiberarmerte betongen. Elementene er også utstyrt med kilespor, slik at de enkelt settes sammen ved hjelp av den tilhørende festekilen i plast. Dette gjør Jackon Siroc® vesentlig lettere i vekt - og enklere å jobbe med, samtidig som det pene utseendet er ivaretatt. Siroc® belagt med betong er fremdeles tilgjengelig på forespørsel. 

Jackon LattelementFC FRI

L-element

Siroc® L-element er et kantelement for gulv på grunn som gir en isolerende, holdbar og pen sokkel.

Siroc® L-element er et kantelement for gulv på grunn som gir en isolerende, holdbar og pen sokkel.

Jackon Siroc Isoleringselement FC FRI

Isoleringselement

Siroc® Isoleringselement er et kantelement for gulv på grunn som gir en isolerende, holdbar og pen sokkel. Siroc® isoleringselement benyttes som tilleggsisolering av eksisterende sokler, eller som fundamentering og kantelement i nybygg.

Siroc® Isoleringselement er et kantelement for gulv på grunn som gir en isolerende, holdbar og pen sokkel. Siroc® isoleringselement benyttes som tilleggsisolering av eksisterende sokler, eller som fundamentering og kantelement i nybygg.

Jackon Fundamentkasse front lilla

Jackon Fundamentkasse

Isolert fundamentforskaling

Isolert fundamentforskaling

Dokumenter DETALJERT INFO