Polystyren er optimalt som oppfyllingsmateriale der grunnen har dårlig bæreevne. Både Jackopor® og Jackofoam® kan redusere setninger og øke stabiliteten. Jackopor®-blokken har lav vekt, noe som gjør den lett å håndtere og bygge opp store volumer.

XPS plate 1

Jackofoam®

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes som markisolering og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flyplasser, jernbarne, veier og flate tak.

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes som markisolering og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flyplasser, jernbarne, veier og flate tak.

EPS blokk

Jackopor blokk

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under veier, bygninger og mot støttemurer.

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under veier, bygninger og mot støttemurer.

XPS plate 1

Jackofoam® tak

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.