Personvernerklæring, nettbasert behandling av personopplysninger

Jackon er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder for Jackon sine nettsteder.
Jackon AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i våre digitale kanaler. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Jackon AS. Etter hvert som vår forretningsvirksomhet og verktøy utvikler seg kan vi ha behov for å oppdatere denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen jevnlig. Ved større endringer vil vi forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler i våre digitale kanaler.

Vi er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Viktige begreper

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger behandler vi?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Digitale kanaler omfatter våre nettsteder og øvrige digitale tjenester som for eksempel registrering av informasjon gjennom skjemaer.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Jackon behandler ikke noen form for sensitive personopplysninger

Eksempler på informasjon som kan behandles:

 • Navn på kontaktperson
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, skjermstørrelse etc.). Informasjonen kan ikke identifisere deg som person, men brukes til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og markedsføring på internett.

Hvordan innhentes informasjonen?

Jackon innhenter opplysninger som:

 • Registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler. Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Les mer om cookies.
 • Du selv oppgir til oss gjennom skjemaer på våre nettsider eller kontakter oss direkte på e-post. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg informasjonen du ber om.
  Eksempler:
  • Kontakt- eller henvendelsesskjema
  • Skjema du fyller ut når du laster ned e-guide fra våre nettsider


Vi bruker informasjon om deg til følgende formål:

 • For å kunne levere innhold når du etterspør det, for eksempel til mottaker som har sendt kontakt- eller henvendelsesskjema, eller direkte e-post til vår kundeservice
 • For å forbedre og videreutvikle våre tjenester og digitale kanaler
 • For å lage målgrupper og spisset markedsføring. (Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger til dette)
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • For å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler og avdekke misbruk
 • For å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter. Sikkerhetsarbeidet innebærer at vi jevnlig utfører risikovurderinger og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Rettigheter

Du har rett til å:

 • Vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg,

Hvordan rettes eller slettes opplysningene?

Informasjon rettes eller slettes på oppfordring ved å kontakte oss direkte.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles IKKE med utenforstående tredjeparter, men Jackon kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre digitale kanaler. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med Jackon.
Vi kan utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.