Sett i et miljøperspektiv

Våre produkter er laget av ekstrudert (XPS) eller ekspandert (EPS) polystyren – Jackofoam® og Jackopor®. Dette er et bearbeidet oljeprodukt, som består av 98% luft og er 100% resirkulerbart.

Bruk av EPS og XPS som byggisolasjon gir betydelig energi- og ressursbesparing, og reduserer dermed utslipp av klimagasser. Produktene kan gjenvinnes, hvilket gjør at man unngår avfallsproblemer – og hos Jackon gjenvinnes spill og vrak fra produksjonen til nytt råstoff og nye produkter. Jackofoam® (XPS) kom på markedet på midten av 1980-tallet, og Jackon var den første produsenten som senere produserte verdens første freon-frie kommersielt tilgjengelige isolasjonsplate av ekstrudert polystyren.

Jackon arbeider kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlige produkter. Ved produksjon av Jackofoam® (XPS) har vi erstattet og redusert drivgasser som påvirker den globale drivhuseffekten (måles i GWP) med stoffer som har lav eller null GWP-verdi. Jackopor® (EPS) produseres helt uten skadelige drivgasser. Det brukes heller ikke skadelige flammehemmere (HBCD) eller ozon-nedbrytende stoffer i Jackons produkter.

Vi har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration) - et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt - for Jackopor® (EPS), Jackon Super EPS®, Jackoboard® og Jackofoam® (XPS). Alle våre produkter som er laget av og med ekspandert eller ekstrudert polystyren kan brukes i BREEAM NOR sertifiserte bygg ettersom produktene ikke inneholder miljøgifter som fremgår av A20 listen. 

Resirkulering: Vi lever av lånt olje

Oljen som benyttes i EPS- og XPS-produksjon har flerbruksverdi. Vi kan si at Jackons produkter består av «lånt» råolje som gjør nytte for seg også ut over produktets egen levetid:

  • Først lånes oljen til å fremstille beskyttende emballasje og energibesparende isolasjonsmateriale
  • Deretter gjenbrukes EPS og XPS flere ganger til samme formål
  • Til slutt gjenvinnes EPS og XPS i produksjon av andre plastprodukter

EPS og XPS gjenbrukes i produksjonen av nye EPS- og XPS-produkter. Omsmeltet kan den også benyttes til produksjon av andre plastprodukter, f.eks. hagemøbler og blomsterkasser. EPS og XPS er brennbart, forbrenningsproduktene består av vanndamp, sot og karbondioksid (CO2). Bransjen har som mål å øke gjenvinningsgraden hvert år. I områder eller situasjoner der gjenvinning ikke er mulig, kan brukt EPS og XPS leveres til avfallsforbrenning, og dermed inngå som energibærer i fjernvarmeanlegg.

EPS og XPS er ettertraktede produkter til resirkulering. Ved bruk av komprimatorer og gjenvinningsteknologi skapes nytt, verdifullt råstoff som produsenter av plastprodukter bruker i ny produksjon. EPS og XPS på avveie er verdifulle ressurser på avveie – derfor bør alle ha interessere av å levere tilbake den «lånte» oljen slik at den kan brukes på ny. Ved vårt hovedkontor i Fredrikstad kan alle kostnadsfritt levere brukt EPS (avfall) i vår returcontainer. Så sant det håndteres riktig og ikke havner i naturen er EPS og XPS verdifulle ressurser som bidrar til å redusere matsvinn, energiforbruk og utslipp fra transport, og pr. i dag eksisterer ingen materialer med tilsvarende egenskaper.

Les mer om vår returordning

Teknologien for resirkulering er tilgjengelig. Brukt EPS og XPS er verdifullt. Med tilrettelegging og innsats fra både produsenter, forhandlere og forbrukere, avfallsmottak og kommuner vil resirkuleringen fungere enda bedre. Slik kan vi sammen utnytte materialets miljøvennlige egenskaper maksimalt, og – optimalt sett – eliminere miljøskadelig håndtering av EPS. Innsatsen fra oss produsenter er viktig – og vi på Jackon er bevisst vår rolle og vårt store ansvar. Vi er stolte av produktene våre og innsatsen vi gjør, for miljøet – og fremtiden.