BEWI Insulation Scandinavia (tidligere kjent under navnet Jackon) er en industribedrift som leverer byggesystemer og isolasjonsløsninger av EPS og XPS til bygge- og anleggsbransjen. Vi har røtter tilbake til 1956. Våre mest kjente varemerker er Jackopor, Jackofoam, Thermomur, Siroc, Thermodren, Jackoboard og Jackon Super EPS.

I 2022 ble Jackon en del av BEWI konsernet, en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger notert på Oslo Børs.

Totalt har BEWI konsernet rundt 70 fabrikker, i tillegg til 12 anlegg gjennom delt eierskap, i 13 europeiske land og har omtrent 3400 dedikerte medarbeidere. Bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter, til gjenbruk og resirkulering til nye produkter.

Vi har en stor og bærekraftig produktportefølje, samt et sterkt produksjon- og distribusjonsnettverk som resulterer i mindre transport og redusert CO2-avtrykk. Interne synergier og kunnskapsdeling på tvers av konsernet styrker våre allerede dyktige medarbeidere og lar de yte optimal service hver dag.

Map small dots2

Oversikt over våre fabrikker i Europa

Våre forretningsområder

BEWI konsernet er delt i fem forretningsområder:

  • RAW (Råvareproduksjon)
  • Insulation (isolasjons- og byggeprodukter til byggenæringen)
  • Packaging & Components (Emballasjeløsninger & komponenter)
  • Automotive (produkter til bilindustrien) 
  • Circular (bærekraft og resirkulering)

Innenfor hvert forretningsområde har vi en sterk lokal tilstedeværelse og imøtekommer kundenes behov.

En del av bransjen

Som en stor aktør i bransjen deltar vi naturligvis i relevante fora når det diskuteres politiske tiltak eller spørsmål knyttet til miljø og sikkerhet. Vi har intensivert vårt arbeid og tilstedeværelse i relevante nasjonale og Europeiske bransjeforeninger, slik som EPS-foreningen, EUMEPS og Plastics Europe.

Vår visjon og misjon

  • Protecting people and goods for a better everyday. Det betyr å ta ansvar og tilpasse vår virksomhet til morgendagens forventninger.
  • To create value by offering sustainable packaging, components and insulation solutions in innovative and efficient ways. Bærekraft er vår strategiske driver. Ved å kombinere teknologi og innovasjon med produksjon- og driftskunnskap skal vi utvikle nye bærekraftige løsninger.

 

Våre fire kjerneverdier

Responsible, proud, stable, care for quality.

Våre kjerneverdier former selskapet vårt, hvordan vi produserer, tenker og utvikler oss.

Våre strategiske prioriteringer

  • Innovasjon i søken etter mer bærekraftige materialer, produkter, løsninger og produksjonsprosesser.
  • En sirkulær økonomi, med mål om å være den mest bærekraftige leverandøren av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Ved å styre hele verdikjeden kan vi lukke den sirkulære loopen og lede endringen mot en sirkulær økonomi.
  • Lønnsom vekst gjennom organiske initiativer og M&A-muligheter.