Jackon Takisolasjon er et bredt sortiment av isolasjonsløsninger til bruk på betongdekke og stålplatetak, og fungerer både til nybygg og renovering.

Jackons produkter for utvendig isolering av flate tak gir et riktig og stabilt inneklima. Jackon har utviklet en rekke produkter som gir en komplett og fullverdig løsning for isolering av flate tak. Både ekspandert og ekstrudert polystyren har lav egenvekt, gode isolasjonsegenskaper, høy trykkfasthet og lavt fuktopptak, og egner seg derfor som isolasjonsmateriale til tak.

Jackon Takisolasjon er et bredt sortiment av isolasjonsløsninger til bruk på betongdekke og stålplatetak, og fungerer både til nybygg og renovering.

Jackon Takisolasjon i EPS leveres med fall (1:40, 1:60 og 1:100) eller som plan isolasjon i form av jevntykke plater i EPS eller XPS, ofte i storformat. Jackon tilbyr takisolasjon etter kundespesifikke ønsker til mange typer tak, blant annet avrenning av tak på store industrihaller, takterrasser eller oppbygging av parkeringsdekke.

Takisolasjon fra Jackon er lett å tilpasse og håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud.

Kompakttak Jackopor Stalplatetak crop

Kompakte tak

Takisolasjonen legges under den vanntette membranen

Takisolasjonen legges under den vanntette membranen

Duotak Betongdekke crop

Duotak

Takisolasjon legges både over og under den vanntette membranen

Takisolasjon legges både over og under den vanntette membranen

Omvendt tak Jackofoam Betongdekke crop

Omvendte tak

Takisolasjonen legges over den vanntette membranen

Takisolasjonen legges over den vanntette membranen