Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på grunn.

Et ringmurselement skal løse flere utfordringer knyttet til byggets utforming og byggegrunnens beskaffenhet. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren. Grunnforhold og den øvrige konstruksjonen er avgjørende for valg av høyde og type. En såleblokk bør benyttes ved dårlig grunnforhold og ved store laster. Ringmurselementet må være tilpasset konstruksjonen den skal bære, gi minst mulig varmetap og dermed redusert energiforbruk. Jackon Ringmur reduserer kuldebroen mellom gulv og ringmur til et minimum, dette øker gulvtemperaturen i randsonen og gir bedre bokomfort og lavere energiforbruk.

Jackon ringmurselementer kommer i ulike typer (den mest brukte er type RSB til 148 mm til 198 mm veggtykkelse) og i fire standard høyder med store kombinasjonsmuligheter. BEWI har markedets største sortiment for ringmur, systemet leveres med hjørneløsninger, elementlåser og fugemasse. Vi tilbyr også ringmurselementer med høyde inntil 2400mm med eller uten fibersementplate. Elementene produseres på forespørsel.

Jackon Ringmur leveres med en utvendig betongbasert fibersementplate. Fibersementplaten er vedlikeholdsfri, frostbestandig og har en betongliknende overflate. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet, men merk at det kan være variasjoner i fargenyansen, i så tilfelle kan platen etterbehandles med murmaling for en enhetlig farge på overflaten. Fibersementplaten kan også være utsatt for riss forårsaket av naturlig uttørking og bevegelse. Riss er kun av kosmetisk karakter og har ingen konsekvens for ringmurens bæreevne.

Jackon Ringmur er enkel og rask å montere, har god isolasjonsevne, lav vekt og er et komplett system. Byggesystemet sikrer en trygg, solid og en god isolert gulv på grunn. Et eget nettbasert beregningsprogram regner raskt ut materialmengder og tilbehør.

 

 

Ringmur RA illustrasjon m tekst

Ringmur Type RA

Endelig er RA-elemtentet nå i salg og leveringsklar. RA-elementet er en innovativ oppgradering av vårt RSB-element og setter en ny standard for ringmur i Norge.

Endelig er RA-elemtentet nå i salg og leveringsklar. RA-elementet er en innovativ oppgradering av vårt RSB-element og setter en ny standard for ringmur i Norge.

Saleblokk 2018 fritt

Såleblokk

Jackon såleblokk benyttes ved store laster eller ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde.

Jackon såleblokk benyttes ved store laster eller ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde.

Jackon Fundamentkasse front lilla

Jackon Fundamentkasse

Isolert fundamentforskaling

Isolert fundamentforskaling

Dokumenter DETALJERT INFO