Jackopor® EPS som emballasjematerial gir unike muligheter til elegant, produkttilpasset utforming.

Materialets støtdempende egenskaper kombinert med ekstremt god isolasjonsevne, hygiene, miljøvennlighet og lav vekt gjør Jackopor® EPS svært godt egnet til emballasjeformål. Jackon har en serie standard emballasjeprodukter. Kundetilpassede løsninger utvikles ved behov og vi kan kort si at bare fantasien setter grenser.

Frukt og gronnsakskasse

Næringsemballasje

Kasser i Jackopor® EPS er ideelle til bruk i næringsindustrien. Hygiene, isolasjonsegenskaper og motstand mot støt er flere av årsakene.

Kasser i Jackopor® EPS er ideelle til bruk i næringsindustrien. Hygiene, isolasjonsegenskaper og motstand mot støt er flere av årsakene.

Pelaspan hvit

Pelaspan®

Pelaspan Pac® er et støtabsorberende pakkemateriale som er laget av oppskummet polystyren.

Pelaspan Pac® er et støtabsorberende pakkemateriale som er laget av oppskummet polystyren.