Ingen eksisterende alternativer

Det er et uttalt mål at mengden matsvinn på verdensbasis må reduseres. Emballasje­produkter i EPS har en rekke fordeler som bidrar til dette. Med sin unike isolasjonsevne, hygiene, kvalitet og miljøvennlighet er det ingen eksisterende produkter med tilsvarende gode egenskaper som kan erstatte EPS som næringsmiddelemballasje.

Som emballasje for næringsmidler er EPS altså unikt. Fiskekasser i EPS er sterke, veier lite, lette å håndtere og utnytter tilgjengelig cargoplass på en fremragende måte – samtidig som fisken holder seg fersk og delikat helt frem til mottaker.

Fiskekasser er ekstremt lette i vekt, nettopp fordi de består av 98% luft. I tillegg til at de isolerer bedre enn de fleste andre materialer, er den lette vekten vesentlig for at miljøbelastningen i forbindelse med transport skal være minimal. Kassene er lette å stable, noe som betyr at kapasiteten kan utnyttes til fulle. Fordi kassene kan resirkuleres og gjenbrukes hvor som helst, er det ikke behov for returtransport.

EPS-bransjen har i lengre tid vært fokusert på å etablere produksjonssteder for fiskekasser i nærheten av oppdrettsanleggene. Jackon har gjort dette lenge, vi har fabrikker i nærheten av store aktører langs norskekysten. Samtidig er vi pionerer på området – med vår nye fiskekassefabrikk i Hirtshals. Her utnyttes moderne teknologi optimalt – og veien fra havet via slakteri, kassefabrikk og på veien har aldri vært kortere – før fersk, og delikat fisk havner hos konsumenten på bestemmelsesstedet.

Fiskekasser og annen EPS-emballasje er 100% resirkulerbart. Med velfungerende, etablerte gjenvinningsrutiner kan materialet i sin helhet inngå i produksjonen av nye produkter. Viktigst i denne sammenhengen er et godt system hos, eller i nærheten av mottaker. Store aktører vil ha både økonomiske og logistikkmessige fordeler av å gå til anskaffelse av en komprimator som kan redusere volumet av EPS-emballasjen til en brøkdel før det sendes av gårde, eller hentes, til gjenvinning.

Les mer om vår returordning