Thermodren® er en trykksterk og solid diffusjonsåpen plate til utvendig isolering og drenering av kjellervegg. Gevinsten er en tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Utvendig isolering gir jevn temperatur i murveggen. SINTEF Community anbefaler å legge minst halvparten av isolasjonen på kjellermurens ytterside for å unngå fukt og dårlig inneklima. Thermodren® er utviklet for å tilfredsstille denne anbefalingen.

Les hvordan det historiske Folkvang ble renovert med Thermodren

Thermodren® produseres i trykksterk Jackopor® 100. Platen har horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av kjellermuren og optimal drenering av fukt og vann. Gevinsten er tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort.

Thermodren® produseres i 100mm og 200mm tykkelse. Platene kan monteres både på vegg og på tak. Eventuelt avkapp benyttes videre i montering. Dette reduserer kapp og svinn og gir positiv effekt for både økonomi og miljø.

Fiberduk i bruksklasse N2 hindrer finkornet masse i å tette Thermodren®-platens dreneringshull. Duken leveres enten ferdig pålimt eller løs på rull. Spesialtilpasset tilbehør som styringsplugger, festeplugger, overgangs- og avslutningslister sikrer effektiv og korrekt montering.

Thermodren® er patentert.

FUKTIG KJELLERVEGG - Hvordan unngå problemet?

Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt og kan ofte oppleves som rå og utrivelig, kombinert med en vond lukt. Denne ”kjellerlukten” skyldes som regel fukt.

Årsakene til fukt er flere. Det kan være dårlig drenering, slik at vann fra terrenget trenger inn i konstruksjonen. Det kan også være feil isolering, noe som fører til at selve kjellermuren fortsatt er kald, slik at varm inneluft treffer den kalde muren og kondenserer på innsiden av veggen.

Fuktig miljø danner grunnlag for mugg som sprer seg til materialene rundt og gir problemer som fuktskader, råte, vond lukt, allergier, helseskader og høye oppvarmingskostnader.

Les mer og se film: Hvordan drenere og isolere riktig?

I byggdetaljblad 523.111 “Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting” beskriver SINTEF Community hvordan man best kan sikre kjellerrom mot fukt ved hjelp av isolering. SINTEF anbefaler at minst halvparten av isolasjonen skal være på yttersiden av muren. Veggene holdes da varme og tørre slik at fukt i konstruksjonen, mugg og dårlig inneklima unngås.

Thermodren® er utviklet av Jackon i tett samarbeid med SINTEF og den profesjonelle brukeren for å tilfredsstille disse anbefalingene.

 

Alternative produkter er Grunnmursplater

Produktspekter

Jackon Thermdren NY med duk

Thermodren Jackopor 100

Plater i Jackopor 100 med eller uten pålimt fiberduk. Monteres liggende og i forband. Bredde 1200mm, høyde 600mm, tykkelse 100mm

Thermodren Jackopor 100

Plater i Jackopor 100 med eller uten pålimt fiberduk. Monteres liggende og i forband.
Bredde 1200mm, høyde 600mm, tykkelse 100mm

Tilbehør

Styringsplugg fri

Styringsplugg

Fører Thermodren-platene sammen i riktig posisjon.

Styringsplugg

Fører Thermodren-platene sammen i riktig posisjon.
avslutningslist

Avslutningslist

Til avslutning i toppen av Thermodren-platene før overgangslisten monteres.

Avslutningslist

Til avslutning i toppen av Thermodren-platene før overgangslisten monteres.
Overgangslist

Overgangslist

Plastlist som monteres på toppen av Thermodrenplatene der disse avsluttes i terrengnivå. Hindrer tilstopping av drensriller og hull.

Overgangslist

Plastlist som monteres på toppen av Thermodrenplatene der disse avsluttes i terrengnivå. Hindrer tilstopping av drensriller og hull.
Jackon fiberduk gra

Fiberduk

Hindrer finkornet masse i å tette drenssystemet. Bruksklasse N2. Legges rundt og over drensrør og drensmasser før tilbakefylling. Brukes også til å dekke Thermodren-platene dersom de kjøpes uten duk.

Fiberduk

Hindrer finkornet masse i å tette drenssystemet. Bruksklasse N2. Legges rundt og over drensrør og drensmasser før tilbakefylling. Brukes også til å dekke Thermodren-platene dersom de kjøpes uten duk.
IMG 6911 2 copy

Festebolt

Festebolt for overgangslist i betong og stein. Dim 5x22 mm. Forbruk 7-10 stk pr lm.

Festebolt

Festebolt for overgangslist i betong og stein. Dim 5x22 mm. Forbruk 7-10 stk pr lm.
Dukstift.JPG

Dukstift

Spesialstift til å feste fiberduken til Thermodrenplatene

Dukstift

Spesialstift til å feste fiberduken til Thermodrenplatene
Festeplugg

Festeplugg

For mekanisk innfesting av Thermodren-plater. Tykkelse 8 mm.

Festeplugg

For mekanisk innfesting av Thermodren-plater. Tykkelse 8 mm.
Dana isolasjonsplatelim 598

Isolasjonsplatelim

PU-lim for montering av Thermodrenplater til grunnmur. Brukes med skumpistol. Forbruk: ca 1 stk pr. 14 kvm vegg

Isolasjonsplatelim

PU-lim for montering av Thermodrenplater til grunnmur. Brukes med skumpistol. Forbruk: ca 1 stk pr. 14 kvm vegg
Dana Skumpistol web

Skumpistol og rens

Brukes til påføring av isolasjonsplatelim

Skumpistol og rens

Brukes til påføring av isolasjonsplatelim
Dana rensevaeske 599 500ml web

Rens for skumpistol

Rensevæske for pistol, skum og lim.

Rens for skumpistol

Rensevæske for pistol, skum og lim.
Jackon radon butul fix crop

Jackon Butyl Fix

Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml.

Jackon Butyl Fix

Elastisk klebemasse. Til fuging bak overgangslist. 300 ml.
Jackon Tetningsmembran web

Jackon membran

Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på endre del av grunnmur, ved overgang mellom vegg og fundament. Spann à 10 kg. Forbruk: ca 1 kg/m2.

Jackon membran

Tetningsmembran, beskytter mot fuktighet på endre del av grunnmur, ved overgang mellom vegg og fundament. Spann à 10 kg. Forbruk: ca 1 kg/m2.
Jackon Membran Tape

Jackon membrantape

Selvheftende bitumen tape. Beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Alternativ membranløsning ved lave temperaturer.

Jackon membrantape

Selvheftende bitumen tape. Beskytter mot fuktighet på nedre del av grunnmur ved overgang mellom vegg og fundament. Alternativ membranløsning ved lave temperaturer.

Video

Monteringsvideo

Presentasjonsfilm

Galleri