Duotak benyttes der hele eller deler av taket også tilrettelegges for gangtraffikk, og i tilfeller der det skal legges ny, vanntett membran og isolasjon på eksisterende tekking.

Duotak har isolasjon både over og under den vanntette membranen. Som oftest bygges det opp fall med EPS på undersiden av membranen, i form av enten Jackopor eller Jackon Super EPS. Jackon Super EPS er lavlambda alternativet til Jackopor og gir 20% lavere byggehøyde. Over membranen bygges taket identisk som et omvendt tak, altså med Jackofoam XPS.

Eps plate

Jackopor® takplate

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak.

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak.

Jackon Super EPS plate4

Jackon Super EPS® takplate

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak. Nå finnes samme plate med enda bedre isolasjonsegenskaper.

Jackopor® plater har lenge vært bygge- og anleggsbransjens førstevalg når det kommer til isolering av flate tak. Nå finnes samme plate med enda bedre isolasjonsegenskaper.

XPS plate 1

Jackofoam® tak

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.

Jackon Jackofoam

Jackon Super XPS® tak

Jackon Super XPS® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS) med opp til 25% bedre isolasjonsverdi enn vanlig Jackofoam®. Jackon Super XPS® benyttes på samme måte som Jackofoam®, ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.

Jackon Super XPS® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS) med opp til 25% bedre isolasjonsverdi enn vanlig Jackofoam®. Jackon Super XPS® benyttes på samme måte som Jackofoam®, ved isolering av flate tak der isolasjonen plasseres over membranen.