Trykkfaste isolasjonsplater med opp til 25% bedre isolasjonsverdi

Jackon Super XPS® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackon Super XPS® er alternativet til Jackofoam® (XPS) i konstruksjoner hvor man enten ønsker bedre isolering eller vil beholde den samme isoleringsevnen som før med mindre materialbruk.

Spesielt egnet til isolering av betongelementer, sandwich-konstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner.

Alternative produkter er Jackofoam®

Produktspekter

XPS plate

Rette plater

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner. Format 50/100x600x1200 mm. Standard trykkfasthet 300.

Rette plater

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner. Format 50/100x600x1200 mm. Standard trykkfasthet 300.