Trykkfaste isolasjonsplater med opp til 25% bedre isolasjonsverdi

Jackon Super XPS® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackon Super XPS® er alternativet til Jackofoam® (XPS) i konstruksjoner hvor man enten ønsker bedre isolering eller vil beholde den samme isoleringsevnen som før med mindre materialbruk.

Spesielt egnet til isolering av betongelementer, sandwich-konstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner.

Alternative produkter er Jackofoam®

Produktspekter

XPS plate

Rette plater

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner. Format 50x600x1200 mm. Standard trykkfasthet 300.

Rette plater

For isolering av betongelementer, sandwichkonstruksjoner og tyngre belastede konstruksjoner. Format 50x600x1200 mm. Standard trykkfasthet 300.