Industri

Vi åpnet nylig en ny fabrikk på Skaganeset på Sotra vest for Bergen.

- Fabrikken er et viktig ledd i vår satsing mot oppdrettsnæringen, en næring vi har sterk tro på både regionalt i Hordaland og nasjonalt. Vi har fra tidligere produksjon av fiskekasser i tre andre fabrikker i konsernet, og er glade for å kunne åpne den fjerde. At vi samtidig kan styrke vår posisjon i forhold til byggevarehandelen er heller ingen ulempe. Det er fra starten av en produksjonskapasitet på ca. 1,5 mill. kasser per år, men infrastrukturen er lagt opp slik at det er mulig å utvide kapasiteten med enkle grep. Med denne investeringen tar Jackon steget opp blant de største fiskekasseprodusentene i Norge, og vi har stor tro på fortsatt vekst. Den nye fabrikken har topp moderne utstyr for støping av EPS-baserte produkter og vil i hovedsak produsere fiskekasser med lakseslakterier i regionen som kunder, men vil også være et utgangspunkt for distribusjon av Jackons byggeprodukter til Hordaland og tilgrensende områder.