Allment

Jackon-gruppen nådde en omsetning på ca. 2, 4 milliarder NOK og et resultat før skatt på 206 mill. NOK, en fremgang på henholdsvis 7% og 81% i forhold til 2015. Konsernsjef Stein Trygsland er meget tilfreds med resultatet, og forventer et godt år også i 2017.

- 2016 ble det tredje året på rad med markert resultatfremgang. Noe av fremgangen kan tilskrives bedrede markedsforhold, men en vesentlig del skyldes strategiske grep, investeringer og forbedringsarbeid vi har gjort de senere årene. Etter flere gode år er vår finansielle posisjon og dermed også vår handlefrihet meget god, sier Trygsland.

Vokser i Norden

I februar kjøpte Jackon-gruppen Thermisol OY, som er markedsleder i Finland, og har nå 17 fabrikker i 6 land. Salget er hovedsakelig i Nord-Vest Europa, og omtrent 80% av konsernets omsetning er utenfor Norge, denne andelen er stadig økende. Ambisjonene om videre vekst og fremgang er sterke hos både eiere og ledelse, og det arbeides løpende med å styrke konsernets posisjoner både geografisk og innenfor strategiske produktsegment.

- Vi fortsetter veksten i 2017 og forventer en betydelig omsetningsøkning i forhold til 2016. Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøpet i Finland, men også organisk vekst i stort sett alle markeder og forretningsområder. En periode med ekstreme råvarepriser i 1. halvår vil antagelig svekke resultatet sammenlignet med 2016, men til tross for det forventes også 2017 å bli et godt år for Jackon, sier Trygsland.